Årsmöte 2021

 ”Är vår livsmedelsberedskap god? ”

Under de senaste åren har väder, pandemi och politiska aktiviteter hos många rest frågor om vår försörjningsförmåga och beredskap på livsmedelsområdet.

Till vårt ”virtuella” årsmöte har Nonnens Vänner  därför bjudit in:

 Therese Frisell, beredskapshandläggare på avdelning för krisberedskap och     

                           civilt försvar, Livsmedelsverket.

Therese kommer att ge en orientering om vad som är på gång när det gäller livsmedelsberedskap på nationell nivå, definiera begreppet försörjnings-förmåga och diskutera hur man skall tänka som lantbrukare utifrån denna information.

                              Årsmötet sker över ZOOM och en länk skickas

                                      den 16 maj till dem som anmält sig!

 

Tisdagen den 18 maj, kl 18.00, på ZOOM-länk  

————————————————————————————————-

Program

18.00 Välkommen till Nonnens Vänners Årsmöte

 

                      Är vår livsmedelsberedskap god?

Therese Frisell, Beredskapshandläggare, Livsdelsverket

 

19.00  Årsmöte Nonnens Vänner  2021

 

            Avslutning

——————————————————————————————————-

Anmälan till:  anderz.jonsson@telia.com /0705588700;

kjelligottorp@telia.com /0706240036

Henrik.Stadig@hushallningssallskapet.se / 0708767649

Årsmötet sker över ZOOM och en länk skickas den 16 maj till dem som anmält sig!

 

Dagordning årsmöte Nonnens Vänner 

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet

2) Godkännande av kallelse och dagordning

3) Anmälan av nya medlemmar

4) Verksamhetsberättelse

5) Revisorernas berättelse

6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)

8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter

9) Val av två revisorer jämte ersättare

10) Val av valberedning

11) Verksamhetsplan och budget för kommande år

12) Medlemsavgift

13) Förslag ställda av styrelsen

14) Förslag från medlemmarna

15) Övriga frågor

Välkomna

Link

Inbjudan Eahagen  PDF

Kossorna – klimatbovar eller den biologiska mångfaldens hjältar?

Nonnens Vänner hälsar Er välkomna till en fältvandring i Eahagens naturreservat, Eggby 18 juni 2019 kl 17:00

I dagens klimatdebatt framställs nötköttsproduktion endast som en källa till utsläpp.
Vi tar klivet ut i landskapet och tittar på den nytta de betande djuren gjort under hundratals år, tillsammans med människan.
Följ med på en tidsresa i landskapet, där bonden och de betande djuren skapat en biologisk mångfald utöver det vanliga!
Kvällens ciceron är professor Urban Emanuelsson från SLU, välkänd och efterfrågad växtekolog med lång erfarenhet inom biologisk mångfald. Urban var den första föreståndaren för SLU:s ”Centrum för biologisk mångfald”, (CBM), en tjänst han upprätthöll i 14 år.
Deltar gör även lantbrukaren Sten Catoni med mångårig erfarenhet av nötköttsproduktion och naturbetesmarker.

Samling: P-platsen vid Eahagens naturreservat mellan Axvall och Lerdala Koordinater (SWEREF99) N 6478675 E 421537

Ta med: Fika för kvällen.
Det blir en lättare vandring i reservatet. Några fikabord och toaletter finns på plats.
Frågor: Karin Hante. tfn 0702-52 14 42 Varmt välkomna!

Inbjudan till årsmöte 2018

”Hur möter vi klimatförändringar i jordbruket”

Hur vi planerar för klimatförändringar i det västsvenska lantbruket är temat för ett rundabordssamtal mellan representanter för jordbrukets organisationer som inleder årsmötet 2018.

Hör och diskutera med LRF, Länsstyrelsen, Växa, Hushållningssällskapet samt Foder och Spannmålshandel kring hur de resonerar och planerar för att jordbruket skall vara väl förberett inför kommande väder och klimat-förändringar.

Onsdagen den 7 nov,  kl 17.00, Närebo Gårdshotell, Lidköping,                                                                             (http://www.narebo.se).  

————————————————————————————————-

Program

17.00 Samling med kaffe på Närebo

17.00 Hur möter vi klimatförändingar i jordbruket

          Samtal kring strategier för att möta väder och klimatförändring med

          LRF, Länsstyrelsen, Växa, Hushållningssällskapet,  Foder och Spannmålshandeln         

18.30 Årsmöte 2018

19.00 Gemensam måltid,  (Räksmörgås för 100 kr) 

Anmälan till:  anders.jonsson@ri.se / 0705588700;    kjelligottorp@telia.com /0706240036

Henrik.Stadig@hushallningssallskapet.se / 0708767649

Medlemsavgift: För Er som missat att erlägga avgiften är det fortfarande möjligt. Avgiften är 300 kr för två år.    bg 212-6480  ange: namn, e-post och adress

Ändamål Sällskapet Nonnens Vänner (Sällskapet) är en ideell förening med syfte att i Edward Nonnens anda främja utvecklingen av det svenska lantbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda. Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlings-området.


Dagordning årsmöte

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

Inbjudan till årsmöte med Nonnens vänner

Årsmötet 2017                                                                                                                         Logo

Måndagen den 26 juni,  kl 18.00,  Mäjens Glass & Maräng,  Håle Stommen, Grästorp,

(http://www.majensglass.se).  070-516 0463

I samband med årsmötet bjuder föreningen på en Ägg & Bacon smörgås och det finns möjligheter till glass m.m…..

Vi får också en presentation avjordbruksverksamheten.

Anmälan till anders.jonsson@ri.se alt. 070- 558 87 00

Inför årsmötet

Under åren har verksamheten innefattat flera olika aktiviteter med inbjudna föredragshållare och gemensamma utflykter till intressanta platser. Under 2016 hade vi ett större seminarium tillsammans med SLU i samband med vårt 10-års jubileum.  Under hösten 2017 planerar vi besök hos bland annat Almnäs Bruk  MEN vi hoppas också på en livlig diskussion om kommande aktiviteter under årsmötet!

 Sällskapet tar upp medlemsavgift vart annat år och det är nu dags för medlemsavgiften 2017-2018. Avgiften är bara 300 kr för två år.  Medlemsavgift 300 kr på bg 212-6480 + namn, e-post och adress

Styrelsen hoppas att  Du vill vara medlem och hjälpa oss leva upp till ändamålsparagrafen. Anders J , Maud A, Karin H , Margareta S , Kjell G och Henrik S.

Ändamål Sällskapet Nonnens Vänner (Sällskapet) är en ideell förening med syfte att i Edward Nonnens anda främja utvecklingen av det svenska lantbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda. Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlings-området.


Dagordning årsmöte

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

Vi välkomnar medlemmarna i Skaraborgs Lantbruksklubb

Vid årsmötet 2016 upptogs medlemmarna i tidigare Skaraborgs Lantbruksklubb som ny medlemmar i Nonnens vänner. Vi hälsar er välkomna och hoppas att ni ska uppskatta de aktiviteter vi kommer att ordna framöver.

idag finns många arrangörer av den typ av aktivitet som vi tidigare arrangerat ”Nonnen Smedjor”.
Under våren kommer vi därför pröva ett nytt upplägg för verksamheten med studieresor kring ett visst tema.
Programmet är inte klart ännu, men ämnen som varit uppe för diskussion är baljväxter från jord till bord och naturbetesmarker

Lannadagen och seminarium på SLU

Med anledning av sitt 10 års jubileum anordnar  Nonnens Vänner en Framtidsmedja och middag
i samband med Lannadagen 

Torsdagen den 12 maj

10-15 Lannadagen- Demonstration av teknik i växtodling
Lanna Forskningsstatiion mellan Jung och Saleby

  • Visning av fältförsök och försöksutrustning
  • Utställare med flera aktörer inom växtodlingsutveckling
  • Guidad visning kl 11 och 14
  • Kaffe och enklare lunchservering

16-18.30 Seminarium FoU för uthållig intensifiering
SLU i Skara, Undervisningshuset

Paneldebatt. Identifiering av viktiga innovationsområden.
Moderator: Lennart Wikström, chefredaktör för Lantbrukets Affärer
En diskussion om framtidens precisionsjordbruk (i Nonnens anda).

Medverkande:
Birgitta Losman- Ordförande regionutvecklingsnämnden
Bengt Persson- Ordförande Svensk Lantbruksforskning,    SLF
Inger Pehrson- Jordbruksverket, samordnare EIP agri
Christina Nyemad -Produktspecialist Nötfor Lantmännen*
Per-Anders Freyhult- Mjölkbonde, ordförande Nötkreaturs-stiftelsen
Torbjörn Djupmarker- Växtodlingsbonde, Dataväxt och
Kjell Ivarsson- Växtodlingschef LRF och vice ordförande Copa-Cogega forskning & innovation
Erik Falbeck- SLU, vice rektor

Därefter Middag i Smedjan OBS! Anmälan 19.00-22.00

 

Kallelse till Årsmöte 2016

 


Torsdagen 2 juni,  
kl. 17.00  på Degeberg, Rackeby. Lidköping

I samband med årsmötet presenteras dagens verksamhet på Degeberg där Nonnen startade sin lantbruksutbildning och tillsammans letar vi efter spår av Edward Nonnen!

Välkomna!

Dagordning

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

Årsmöte 2014

Måndagen den 22 maj.

Vi samlas 17.00 på Lundsbrunns golfrestaurang.
I samband med årsmötet blir det presentation av och rundvandring på Mariedals Gård, där vi får se både jordbruket som drivs som ett driftsbolag och slottet.

Välkommen till vårens framtidssmedjor

23 april ”Nya Landsbygdsprogrammet – vad betyder det för oss i länet?”

Den 23 april kommer Åsa Jellinek till framtidssmedjan. Åsa är projektledare för Länsstyrelsen Västra Götalands arbete med det nya landsbygdprogrammet och arbetar bland annat med att ta fram en handlingsplan för länet. Vilka möjligheter och utmaningar finns det på landsbygden i Västra Götaland och hur kan det nya landsbygdsprogrammet skapa största möjliga nytta i vårt län?

6 maj ”Framtidens företagsform i Lantbruket- möjliga utvecklingsvägar”

Professor Hans Andersson från SLU i Uppsala talar om nya vägar att driva lantbruksföretag t ex alternativa samarbetsformer som kan underlätta för den som ska starta en verksamhet.

Seminarierna är kostnadsfria, men vi vill gärna ha en anmälan för att veta hur många som kommer.

Plats: Smedjan Skara
Tid: 16.00
Anmälan till: maud.albrektson@gmail.com

Som vanligt avslutar vi med något att äta för de som önskar fortsätta diskussionen

Framtidssmedjan är ett samarrangemang mellan Nonnens Vänner, Agroväst/Energigården, Skaraborgs Lantbruksklubb och SLU Skara.

Årets sista ”Framtidssmedja” 2013

När Tisdag 10 december 16.00
Var: Smedjan SLU
Hur: Ingen avgift, men självkostnad för den efterföljande måltiden. Anmäl dig här

Program
” Det globala jordbrukets utmaningar och biovetenskapens möjligheter” Ivar Virgin, PhD, Stockholm Environment Institute (SEI)

Ivar Virgin är författare till rapporten ”På väg mot 9 miljarder” som publicerades i april. Rapporten handlar om hur GM grödor kan minska jordbrukets miljöpåverkan. Fram till 2050 kommer världen behöva producera nästan dubbelt så mycket foder och mat på samma jordbruksareal som idag. Modern genteknik- med grödor som använder vatten, näring, energi och jordbruksmark mer effektivt än idag- är en av nycklarna.

Ivar Virgin är doktor i biokemi och forskare på SEI. Han arbetar med globala bioresursfrågor samt hur länder huvudsakligen i Afrika, ska kunna få tillgång till modern biovetenskap. Han driver även ett lantbruk i Västergötland.

Som vanligt avslutar vi med något att äta för de som önskar fortsätta diskussionen

Framtidssmedjan är ett samarrangemang mellan Nonnens Vänner, Agroväst/Energigården, Skaraborgs Lantbruksklubb och SLU Skara.