Nonnen- och Hernkvistdagen

Senaste aktivitet i Nonnens vänner var ett samarrangemang med Veterinärförbundet och Hernkvist…, ett seminarium om mögeltoxiner. Vid mötet belystes hela kedjan från fältet till djur och människor som ska konsumera spannmålen. Föreläsare var Sven Häggblom, SVA, …………

Bookmark the permalink.

Comments are closed.