After work- Framtidssmedjan hösten 2013

Nu är programmet klart. Tid och plats vid alla tillfällen 16.00 Smedjan, SLU i Skara.
Ingen avgift, men en självkostnad tas ut för den efterföljande måltiden. Anmälan via www.agrovast.se

Torsdag 31 oktober
”Dagsläget för utvecklingen av SLU i Skara” Margareta Stigsson platschef SLU Skara

Tisdag 19 november
”Terra Preta-  den svarta jorden i Amazonas, senaste nytt från höstens undersökning….” Mats Söderström, forskare SLU Skara

Tisdag 10 december
” Det globala jordbrukets utmaningar och biovetenskapens möjligheter” Ivar Virgin, PhD, Stockholm Environment Institute (SEI)

Framtidssmedjan är ett samarrangemang mellan Nonnens Vänner, Agroväst/Energigården, Skaraborgs Lantbruksklubb och SLU Skara.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.