Välkommen till vårens framtidssmedjor

23 april ”Nya Landsbygdsprogrammet – vad betyder det för oss i länet?”

Den 23 april kommer Åsa Jellinek till framtidssmedjan. Åsa är projektledare för Länsstyrelsen Västra Götalands arbete med det nya landsbygdprogrammet och arbetar bland annat med att ta fram en handlingsplan för länet. Vilka möjligheter och utmaningar finns det på landsbygden i Västra Götaland och hur kan det nya landsbygdsprogrammet skapa största möjliga nytta i vårt län?

6 maj ”Framtidens företagsform i Lantbruket- möjliga utvecklingsvägar”

Professor Hans Andersson från SLU i Uppsala talar om nya vägar att driva lantbruksföretag t ex alternativa samarbetsformer som kan underlätta för den som ska starta en verksamhet.

Seminarierna är kostnadsfria, men vi vill gärna ha en anmälan för att veta hur många som kommer.

Plats: Smedjan Skara
Tid: 16.00
Anmälan till: maud.albrektson@gmail.com

Som vanligt avslutar vi med något att äta för de som önskar fortsätta diskussionen

Framtidssmedjan är ett samarrangemang mellan Nonnens Vänner, Agroväst/Energigården, Skaraborgs Lantbruksklubb och SLU Skara.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.