Kallelse till Årsmöte 2016

 


Torsdagen 2 juni,  
kl. 17.00  på Degeberg, Rackeby. Lidköping

I samband med årsmötet presenteras dagens verksamhet på Degeberg där Nonnen startade sin lantbruksutbildning och tillsammans letar vi efter spår av Edward Nonnen!

Välkomna!

Dagordning

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

Bookmark the permalink.

Comments are closed.