Edward Nonnen

Vem var Edward Nonnen?
Biografi om Edward Nonnen

För drygt 200 år sedan föddes jordbruksreformatorn Edward Nonnen som betytt mycket för jordbrukets utveckling såväl i Skaraborg som i hela Norden.

Dramatisk uppväxt
Edward Nonnen föddes den 30 juni 1804. Fadern John var från en köpmannafamilj i Bremen. Han började sin yrkesbana i handelsfirman L.F. Lorent i Hamburg och gifte sig med dottern i familjen, Anna Mathilda Lorent. De fick här nio barn varav endast Edward nådde vuxen ålder. När Napoleons trupper besatte Hamburg flydde familjen. Till slut hamnade man i Göteborg där svågern Robert Lorent anlagt ett sockerbruk (senare Carnegie). När kriget var över reste familjen till England. Edward gick i skola i London och systrarna Emily (1812), Charlotta (1813) och Anna (1815) föddes.Redan vid 11 års ålder hade Edward bestämt sig för att hans framtid skulle vara jordbruk. 1819 flyttade familjen tillbaka till Göteborg. 1821 började Edward studera kemi för Jacob Berzelius i Stockholm (den nya kemins fader). Andra lärare var Anders Rezelius och Sven Norling, båda professorer vid veterinärinstitutet. 1823-27 var Edward elev vid Engeltofta gård. Den ägdes av majoren C-G. Stjärnsvärd. Han moderniserade gården genom att importera skotska jordbrukare och anlägga en fabrik för tillverkning av jordbruksredskap efter engelskt mönster m.m. Avkastningen ökade från 700 tunnor till 7 000.

Fick influenser från andra länder
1824 började Nonnen studera vid Albrekt Thaers lantbruksinstitut nära Potsdam i Tyskland. Genom introduktionsbrev från Thaer kunde Edward genomföra en åtta månader lång studieresa. Han besökte en lång rad av lantgårdar i Tyskland och Österrike och fortsatte sedan sina studiebesök i England. Hemkommen till Sverige fortsatte han sina studier av det svenska lantbruket. Han besökte bl.a. landshövdingen i Mariestad vilken föreslog att Edward skulle inrätta en lantbruksskola i Skaraborgs län. Skaraborg kallades vid denna tid ”Sveriges fattighus”.

Degeberg modeniseras – bl a täckdikning och engelska kor
Lantbruket i Skaraborg var i stort förfall och många egendomar var till salu. 1828 köpte Edward egendomen Degeberg med underlydande gårdar. Gården ligger i Rackeby nära i Lidköping. Byggnaderna låg på en kal bergknalle. Allt var i uselt skick men ”något att göra något av”. Nonnen anlade trädgård runt huset och fick 3000 träd och buskar från faderns trädgårdsanläggning på landeriet Liseberg vid Göteborg. Hela jordbruket moderniserades. Han sammanförde jordlotter till större fält, införde växelbruk med klöver, rotfrukter och säd samt köpte jordbruksredskap och djur från England. Tegelbruk anlades för framställning av täckdikningsrör.

Positivt med nya lantbruksskolan hos alla utom bönderna!
1830 var det hungersnöd i Skaraborgs län. 1833 skickade Edward en ansökan till landshövdingen om inrättande av lantbruksinstitut på Degeberg. Året därefter tillkännagavs öppnandet. 1834 års riksdag fick ta ställning till en ansökan om bidrag till driften. Alla stånden var positiva utom bönderna!

Lantbruksinstitutet som startades blev Nordens första i sitt slag. Kurserna var tvååriga. Förkunskaper motsvarande studentexamen krävdes och kursavgiften var 450 kr/år.1835 fanns 16 elever och 20 lärlingar på Degeberg. 1840 påbörjades tillverkningen av ett 40-tal olika jordbruksmaskiner som hemindustri. 1846 gifte sig Edward med Margaret Thorburnm. Hennes fader William startade ångbåtsförbindelse till England för havreexport. Många olika insatser gjordes, vilka tillsammans främjade en positiv utveckling för jordbruket, inte minst i Skaraborgs län.

Den högre utbildningen på Degeberg pågick till 1852. Då hade 187 elever och 215 lärlingar passerat lantbruksinstitutet.

Edward Nonnen dog i mars 1862. Den sista lantbrukskursen hölls på hösten 1863.

Nonnenutställning
Edward Nonnen skulle ha fyllt 200 år 2004, med anledning av jubileet visade Vänermuseet en utställning om jordbruksreformatorn.med titeln ”Edward Nonnen 200 år och Sveriges omvandling”.

Utställningens tema var att skildra personen Edward Nonnen, hans tid samt vad hans idéer inom lantbruket har haft för inverkan på hur det svenska jordbrukslandskapet ser ut idag. Edward Nonnen startade den första högre utbildningen inom lantbruket i Norden! Han införde nya brukningsmetoder som täckdikning och klöverodling. Bilderna från tiden är målade av hans syster Emily.

Comments are closed.