Årsmöte 2024

Årsmöte på Helanders Ekomat

   Onsdagen den 7 maj, kl 18.00

 

                    Helanders Ekomat AB, Johannelund, Grolanda, Floby

 

————————————————————————————————-

Program

17.00  Presentation av Helanders Ekomat AB

                 https://www.helandersekomat.se/

           

           Årsmöte Nonnens Vänner  2024

             –med fokus på framtida aktiviteter!

           Avslutning  med förtäring (subventionerad)

 

Anmälan senast den 1 maj: anderz.jonsson@outlook.com

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Välkommen till

”Koll på kolet – en nyckel till det svenska jordbrukets hållbarhet och klimatnytta”

Diskussion kring hur vi skall minska våra koldioxidutsläpp och andra klimatpåverkande gasers pågår ju intensivt i samhället.  Vårt lantbruks roll i detta ”klimat-effekt-pussel” kan ibland verka förvirrande ömsom positivt och ibland negativt!

För att reda lite i detta har vi tillsammans med Agronomklubben bjudit in Lennart Wikström som ingår i KSLA:s klimatgrupp:  Klimat och jordbruk och är ordförande i KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta.

Till vardags är Lennart publicist och chefredaktör för Lantbrukets Affärer.

 

Tisdagen den 1 november 2022, kl 17.00, Smedjan, SLU, Skara  

————————————————————————————————-

Program

17.00  Välkomna

           ”Koll på kolet – en nyckel till det svenska jordbrukets hållbarhet”

              och klimatnytta”. Agronom Lennart Wikström

  18.00  Diskussion och måltid

 

Anmäla senast den 30 oktober till:          Karin Hante  ( karin.hante@lansstyrelsen.se )

Kjell Gustafsson (kjelligottorp@telia.com )

Anders Jonsson   (anders.jonsson@slu.se )

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsmöte 2022

Onsdagen den 18 maj, kl 18.00, Smedjan, SLU, Skara  

————————————————————————————————-

Program

18.00  Satsning på Biogas och annan grön energi  i Götene

                  Kjell Gustafsson

            ScanOats – ett industriellt FoU-projekt med fokus på havre

                  Anders Jonsson

 

19.00  Årsmöte Nonnens Vänner  2022

  med fokus på framtida aktiviteter!

  Avslutning  med förtäring  

 

Dagordning årsmöte Nonnens Vänner

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet

2) Godkännande av kallelse och dagordning

3) Anmälan av nya medlemmar

4) Verksamhetsberättelse

5) Revisorernas berättelse

6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)

8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter

9) Val av två revisorer jämte ersättare

10) Val av valberedning

11) Verksamhetsplan och budget för kommande år

12) Medlemsavgift

13) Förslag ställda av styrelsen

14) Förslag från medlemmarna

15) Övriga frågor

Välkomna

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Intresserad av att fortsatt främja utvecklingen av jordbruket?

Behovet av att främja utvecklingen av det svenska lantbruket har inte minskat under Covid pandemin. Genom att utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället vill vi upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda.

Inför att nu dra igång aktiviteter där vi kan mötas, lära nytt och diskutera jordbrukets utveckling undrar vi nu om Du är intresserad av att vara med att fortsatt utveckla Nonnens Vänner.

 

Vi har börjat planera några kommande aktiviteter, möten och studiebesök:

  • Kolinlagring i jord, skog och samhälle
  • Fossilfri energiförsörjning och vindkraft
  • CAP 2023 – vad händer och hur påverkar det bygden
  • Vad är – Conservation Agriculture och regenerativt jordbruk
  • Företagsbesök ibland med historiska miljöer

 

Så fort Covid släpper sitt grepp så kallar vi till årsmöte för att hitta ytterligare intressanta områden för kommande verksamhets.

Vi avser att även framgent ha SLU Campus Skara som en mötesplats. Boka in den 18 maj för årsmöte, inbjudan i april.

 

Medlemsavgift: För att nu fånga upp intresset för våra kommande aktiviteter ber vi nu Dig som är intresserad att inför årsmötet betala in medlemsavgift för 2022-2023. Avgiften är 100 kr:  bg 212-6480 

  ange: namn, e-post alt. adress

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsmöte 2021

 ”Är vår livsmedelsberedskap god? ”

Under de senaste åren har väder, pandemi och politiska aktiviteter hos många rest frågor om vår försörjningsförmåga och beredskap på livsmedelsområdet.

Till vårt ”virtuella” årsmöte har Nonnens Vänner  därför bjudit in:

 Therese Frisell, beredskapshandläggare på avdelning för krisberedskap och     

                           civilt försvar, Livsmedelsverket.

Therese kommer att ge en orientering om vad som är på gång när det gäller livsmedelsberedskap på nationell nivå, definiera begreppet försörjnings-förmåga och diskutera hur man skall tänka som lantbrukare utifrån denna information.

                              Årsmötet sker över ZOOM och en länk skickas

                                      den 16 maj till dem som anmält sig!

 

Tisdagen den 18 maj, kl 18.00, på ZOOM-länk  

————————————————————————————————-

Program

18.00 Välkommen till Nonnens Vänners Årsmöte

 

                      Är vår livsmedelsberedskap god?

Therese Frisell, Beredskapshandläggare, Livsdelsverket

 

19.00  Årsmöte Nonnens Vänner  2021

 

            Avslutning

——————————————————————————————————-

Anmälan till:  anderz.jonsson@telia.com /0705588700;

kjelligottorp@telia.com /0706240036

Henrik.Stadig@hushallningssallskapet.se / 0708767649

Årsmötet sker över ZOOM och en länk skickas den 16 maj till dem som anmält sig!

 

Dagordning årsmöte Nonnens Vänner 

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet

2) Godkännande av kallelse och dagordning

3) Anmälan av nya medlemmar

4) Verksamhetsberättelse

5) Revisorernas berättelse

6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)

8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter

9) Val av två revisorer jämte ersättare

10) Val av valberedning

11) Verksamhetsplan och budget för kommande år

12) Medlemsavgift

13) Förslag ställda av styrelsen

14) Förslag från medlemmarna

15) Övriga frågor

Välkomna

Posted in Okategoriserade | Leave a comment
Link

Inbjudan Eahagen  PDF

Kossorna – klimatbovar eller den biologiska mångfaldens hjältar?

Nonnens Vänner hälsar Er välkomna till en fältvandring i Eahagens naturreservat, Eggby 18 juni 2019 kl 17:00

I dagens klimatdebatt framställs nötköttsproduktion endast som en källa till utsläpp.
Vi tar klivet ut i landskapet och tittar på den nytta de betande djuren gjort under hundratals år, tillsammans med människan.
Följ med på en tidsresa i landskapet, där bonden och de betande djuren skapat en biologisk mångfald utöver det vanliga!
Kvällens ciceron är professor Urban Emanuelsson från SLU, välkänd och efterfrågad växtekolog med lång erfarenhet inom biologisk mångfald. Urban var den första föreståndaren för SLU:s ”Centrum för biologisk mångfald”, (CBM), en tjänst han upprätthöll i 14 år.
Deltar gör även lantbrukaren Sten Catoni med mångårig erfarenhet av nötköttsproduktion och naturbetesmarker.

Samling: P-platsen vid Eahagens naturreservat mellan Axvall och Lerdala Koordinater (SWEREF99) N 6478675 E 421537

Ta med: Fika för kvällen.
Det blir en lättare vandring i reservatet. Några fikabord och toaletter finns på plats.
Frågor: Karin Hante. tfn 0702-52 14 42 Varmt välkomna!

Inbjudan till årsmöte 2018

”Hur möter vi klimatförändringar i jordbruket”

Hur vi planerar för klimatförändringar i det västsvenska lantbruket är temat för ett rundabordssamtal mellan representanter för jordbrukets organisationer som inleder årsmötet 2018.

Hör och diskutera med LRF, Länsstyrelsen, Växa, Hushållningssällskapet samt Foder och Spannmålshandel kring hur de resonerar och planerar för att jordbruket skall vara väl förberett inför kommande väder och klimat-förändringar.

Onsdagen den 7 nov,  kl 17.00, Närebo Gårdshotell, Lidköping,                                                                             (http://www.narebo.se).  

————————————————————————————————-

Program

17.00 Samling med kaffe på Närebo

17.00 Hur möter vi klimatförändingar i jordbruket

          Samtal kring strategier för att möta väder och klimatförändring med

          LRF, Länsstyrelsen, Växa, Hushållningssällskapet,  Foder och Spannmålshandeln         

18.30 Årsmöte 2018

19.00 Gemensam måltid,  (Räksmörgås för 100 kr) 

Anmälan till:  anders.jonsson@ri.se / 0705588700;    kjelligottorp@telia.com /0706240036

Henrik.Stadig@hushallningssallskapet.se / 0708767649

Medlemsavgift: För Er som missat att erlägga avgiften är det fortfarande möjligt. Avgiften är 300 kr för två år.    bg 212-6480  ange: namn, e-post och adress

Ändamål Sällskapet Nonnens Vänner (Sällskapet) är en ideell förening med syfte att i Edward Nonnens anda främja utvecklingen av det svenska lantbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda. Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlings-området.


Dagordning årsmöte

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Inbjudan till årsmöte med Nonnens vänner

Årsmötet 2017                                                                                                                         Logo

Måndagen den 26 juni,  kl 18.00,  Mäjens Glass & Maräng,  Håle Stommen, Grästorp,

(http://www.majensglass.se).  070-516 0463

I samband med årsmötet bjuder föreningen på en Ägg & Bacon smörgås och det finns möjligheter till glass m.m…..

Vi får också en presentation avjordbruksverksamheten.

Anmälan till anders.jonsson@ri.se alt. 070- 558 87 00

Inför årsmötet

Under åren har verksamheten innefattat flera olika aktiviteter med inbjudna föredragshållare och gemensamma utflykter till intressanta platser. Under 2016 hade vi ett större seminarium tillsammans med SLU i samband med vårt 10-års jubileum.  Under hösten 2017 planerar vi besök hos bland annat Almnäs Bruk  MEN vi hoppas också på en livlig diskussion om kommande aktiviteter under årsmötet!

 Sällskapet tar upp medlemsavgift vart annat år och det är nu dags för medlemsavgiften 2017-2018. Avgiften är bara 300 kr för två år.  Medlemsavgift 300 kr på bg 212-6480 + namn, e-post och adress

Styrelsen hoppas att  Du vill vara medlem och hjälpa oss leva upp till ändamålsparagrafen. Anders J , Maud A, Karin H , Margareta S , Kjell G och Henrik S.

Ändamål Sällskapet Nonnens Vänner (Sällskapet) är en ideell förening med syfte att i Edward Nonnens anda främja utvecklingen av det svenska lantbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda. Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlings-området.


Dagordning årsmöte

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Vi välkomnar medlemmarna i Skaraborgs Lantbruksklubb

Vid årsmötet 2016 upptogs medlemmarna i tidigare Skaraborgs Lantbruksklubb som ny medlemmar i Nonnens vänner. Vi hälsar er välkomna och hoppas att ni ska uppskatta de aktiviteter vi kommer att ordna framöver.

idag finns många arrangörer av den typ av aktivitet som vi tidigare arrangerat ”Nonnen Smedjor”.
Under våren kommer vi därför pröva ett nytt upplägg för verksamheten med studieresor kring ett visst tema.
Programmet är inte klart ännu, men ämnen som varit uppe för diskussion är baljväxter från jord till bord och naturbetesmarker

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Lannadagen och seminarium på SLU

Med anledning av sitt 10 års jubileum anordnar  Nonnens Vänner en Framtidsmedja och middag
i samband med Lannadagen 

Torsdagen den 12 maj

10-15 Lannadagen- Demonstration av teknik i växtodling
Lanna Forskningsstatiion mellan Jung och Saleby

  • Visning av fältförsök och försöksutrustning
  • Utställare med flera aktörer inom växtodlingsutveckling
  • Guidad visning kl 11 och 14
  • Kaffe och enklare lunchservering

16-18.30 Seminarium FoU för uthållig intensifiering
SLU i Skara, Undervisningshuset

Paneldebatt. Identifiering av viktiga innovationsområden.
Moderator: Lennart Wikström, chefredaktör för Lantbrukets Affärer
En diskussion om framtidens precisionsjordbruk (i Nonnens anda).

Medverkande:
Birgitta Losman- Ordförande regionutvecklingsnämnden
Bengt Persson- Ordförande Svensk Lantbruksforskning,    SLF
Inger Pehrson- Jordbruksverket, samordnare EIP agri
Christina Nyemad -Produktspecialist Nötfor Lantmännen*
Per-Anders Freyhult- Mjölkbonde, ordförande Nötkreaturs-stiftelsen
Torbjörn Djupmarker- Växtodlingsbonde, Dataväxt och
Kjell Ivarsson- Växtodlingschef LRF och vice ordförande Copa-Cogega forskning & innovation
Erik Falbeck- SLU, vice rektor

Därefter Middag i Smedjan OBS! Anmälan 19.00-22.00

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment