Inbjudan till årsmöte 2018

”Hur möter vi klimatförändringar i jordbruket”

Hur vi planerar för klimatförändringar i det västsvenska lantbruket är temat för ett rundabordssamtal mellan representanter för jordbrukets organisationer som inleder årsmötet 2018.

Hör och diskutera med LRF, Länsstyrelsen, Växa, Hushållningssällskapet samt Foder och Spannmålshandel kring hur de resonerar och planerar för att jordbruket skall vara väl förberett inför kommande väder och klimat-förändringar.

Onsdagen den 7 nov,  kl 17.00, Närebo Gårdshotell, Lidköping,                                                                             (http://www.narebo.se).  

————————————————————————————————-

Program

17.00 Samling med kaffe på Närebo

17.00 Hur möter vi klimatförändingar i jordbruket

          Samtal kring strategier för att möta väder och klimatförändring med

          LRF, Länsstyrelsen, Växa, Hushållningssällskapet,  Foder och Spannmålshandeln         

18.30 Årsmöte 2018

19.00 Gemensam måltid,  (Räksmörgås för 100 kr) 

Anmälan till:  anders.jonsson@ri.se / 0705588700;    kjelligottorp@telia.com /0706240036

Henrik.Stadig@hushallningssallskapet.se / 0708767649

Medlemsavgift: För Er som missat att erlägga avgiften är det fortfarande möjligt. Avgiften är 300 kr för två år.    bg 212-6480  ange: namn, e-post och adress

Ändamål Sällskapet Nonnens Vänner (Sällskapet) är en ideell förening med syfte att i Edward Nonnens anda främja utvecklingen av det svenska lantbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda. Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlings-området.


Dagordning årsmöte

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.