Verksamheten

Sällskapet arrangerar Nonnendagen varje höst, varvid KSLA:s Nonnenstipendium och eventuella övriga utmärkelser utdelas. Under Nonnendagen hålls en konferens inom ett aktuellt ämne, med fokus på växtodlingsområdet. Utöver Nonnendagen arrangerar Sällskapet aktiviteter som seminarier och studiecirklar enligt den verksamhetsplan som fastställs vid årsmötet.

Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlingsområdet.

Stadgar:
Stadgar för Sällskapet Nonnens Vänner (pdf)

Exempel på genomförda aktiviteter
Konferenser och seminarier inom ett aktuella områden

 

 • 2021 årsmöte med ämnet ”Är vår livsmedelsberedskap god? ”
 • 2019 fältvandring i Eahagens naturreservat, Eggby,  med Urban Emanuelson
 • 2018 årsmöte med temat ”Hur möter vi klimatförändingar i jordbruket”? Samtal kring strategier
 • 2017 årsmöte på  Mäjens Glass & Maräng,  Håle Stommen, Grästorp,
 • 2016 Med anledning av sitt 10 års jubileum anordnar Nonnens Vänner en Framtidsmedja och middag
  i samband med Lannadagen
 • 2014 Framtidssmedja ”Hur farlig är kon?” Michael Murphy Lantmännen
 • 2013 Framtidssmedja ”Det globala jordbrukets utmaningar och biovetenskapens möjligheter” Ivar Virgin Stockholm Environment Institut
 • 2013 Framtidssmedja ”Terra Preta- den svarta joden i Amazonas” Mats Söderström SLU
 • 2013 Framtidssmedja ”Framtiden för SLU i Skara”- Margareta Stigsson
 • 2013 Framtidssmedja om antibiotika resistens
 • 2013 Framtidssmedja om klimatsmart nötköttsuppfödning
 • 2012 Mögeltoxiner i spannmål.
 • 2011 Framtidssmedjor kring energi
 • 2009 Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU! – Hur påverkas den svenska växtodlingen?
 • 2008 Mera mat och bioenergi – i livsmedels- och energikrisens spår- Har vi kunskapen för ökad produktion?
 • 2007 Klimatförändring – berör den oss?
 • 2007 Klimatförändring och spannmålspriser
 • 2006 Dränering och vattenreglering i jordbruket
 • 2006 Framtidens växtodlingsförsök- problem och möjligheter
 • 2005 Framtidens växtodling – stora möjligheter till lönsamhet?

Övriga arrangemang
Föreningen ordnar även studieresor/besök ofta med historiskt tema.

 • 2013 Besök på Hellekis Säteri
 • 2012 Heljesgården- ett museijordbruk
 • 2011 Sveriges Lantbruksmuseum, Julita gård i Södermanland
 • 2010 Stenåldersbondens liv (och död) med museichef Peter Jankavs
 • 2008 Agrarhistorisk exkursion på Höjentorp
 • 2007 Resa till Göteborg i Nonnens fotspår.
 • 2006 Västergötlands museum, Skara- visning av Nonnensamlingen.
 • 2006 Gamla Stifts- och Landsbiblioteket i Skara – Nonnensamlingarna-anteckningar

Comments are closed.