Skrifter

Minnesskrift
Nonnensällskapet producerade år 2005 en minnesskrift om Edward Nonnen.
I redaktionen ingick Jan Lundegren, Kjell Gustafsson och Kerstin Hallin.
Den kan beställas via e-post till maud.albrektson@gmail.com
Pris: 80 kr (inkl moms).

Familjekrönika ”Systrarna på Liseberg”
I Systrarna på Liseberg tecknar brorsdottern Emily E. Nonnen ett fängslande porträtt av systrarna Nonnens liv, 1800-talets Göteborg och det särpräglade området Liseberg. Läsaren kliver in i ett hem med en ”doft av gammaldags förfinad kultur och bildning”.

Systrarna Nonnen på Liseberg var välkända i societets- och kulturlivet i 1800-talets Göteborg. Systrarna Emily, Mary, Charlotte och Ann bodde på Landeriet. Emily Nonnen var konstnär och författare och umgicks med kollegor runtom i Sverige och Europa.
Två av systrarna, Emily och Mary, levde kvar på Landeriet till sin ålders höst på tidigt 1900-tal. Därefter tog staden över Liseberg, som idag är en av Europas främsta nöjesparker. Landeriet används numera endast för speciella ändamål. Här finns bland annat Emily Nonnens skrivbord bevarat.

Köp boken! Kabusa Böcker har nyligen återutgivit ut den fantastiska berättelsen om familjen Nonnen som Edward Nonnens dotter Emily E Nonnen gav ut första gången på 20-talet. Man får hela familjens historia berättad, levande och rörande, men också en unik inblick i den tidens borgerliga liv.

Kabusa Böcker i Göteborg
tel 031 85 95 80
e-post: red@kabusabocker.se
Pris: 150 kronor (inklusive moms) + frakt

Comments are closed.