Föredrag

Här finns föredrag från några av tidigare genomförda aktiviteter

2014 ”Hur farlig är kon?” Måste vi sluta äta ost och hur är det med kornas miljöpåverkan? Michael Murphy Agr Dr och foderutvecklare på mjölkkor hos Lantmännen hjälper oss reda ut begreppen. (pdf) Michael Murphy 25 mars 2014

2013 ”Det globala jordbrukets utmaningar och biovetenskapens möjligheter” Ivar Virgin Stockholm Environment Institut (pdf)

2009 Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU! – Hur påverkas den svenska växtodlingen?
Föredrag

– DOM – Samformulering av pesticid och nedbrytande mikroorganism, Anders Jonsson (pdf)
– Ändringar av EU:s regelverk för växtskyddsmedel – konsekvenser för Sverige, Göran Gustafsson, SJV Växtskyddscentralen, Linköping (pdf)
– Nytt europeiskt regelverk för växtskydd, Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd (pdf)
– Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU! Jan Hill, LST (pdf)
– Precisionsväxtskydd, Johan Mickelåker, Dataväxt (pdf)
– Biologisk bekämpning – räcker mikroorganismerna till? Margareta Hökeberg MASE-laboratorierna AB (pdf)
– Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU, Mats Andersson, Bayer CropScience (pdf)
– Ny EU-förordning om växtskyddsmedel, Peter Bergkvist, Kemikalieinspektionen (pdf)

2008 Mera mat och bioenergi – i livsmedels- och energikrisens spår- Har vi kunskapen för ökad produktion?
Föredrag
– Konkurrens mellan mat- och energiproduktion, Erik Fahlbeck,SLU Uppsala (pdf)
– Klimatmärkning av livsmedel av Jan Eksvärd, LRF (pdf)

2007  Klimatförändring – berör den oss?
Föredrag
– Klimatförändringar i ett globalt perspektiv, Deliang Chen, (pdf)
– Klimatförändring i Sverige, Gunn Persson, (pdf)
– De stora sjöarna i ett framtida klimat, Gunn Persson, (pdf)
– Hur påverkar klimatförändringar i växtodlingen, Henrik Eckersten (pdf)

2007 Klimatförändring och spannmålspriser
Kjell Gustafsson, moderator (pdf)
Harald Svensson (pdf)
Göte Bertilsson (pdf)
Karl-Ivar Kumm (pdf)
Jan Rundqvist (pdf)

2006 Dränering och vattenreglering i jordbruket
Föredrag
– Dräneringens historia, Jan Lundegrén, Länsstyrelsen, Skara (pdf)
– Dräneringssituationen i dagens jordbruk, Rolf Larsson, SJV, Skara (pdf)
– Den moderna dräneringstekniken, Erling Thorstensson, KWH PIPE SVERIGE AB (pdf)
– Framtidens teknik: reglerbar dränering, Ingrid Wesström SLU, Uppsala (pdf)
– Markfysikaliska förbättringsåtgärder, Kerstin Berglund, SLU, Uppsala (pdf)
– Våtmarker i odlingslandskapet, Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna, (pdf)

2006 Framtidens växtodlingsförsök– problem och möjligheter
– Frågeställningar som berör dagens gängse fältförsöksverksamhet (pdf)
– Framtidens växtodlingsförsök, sammanfattning av gruppdiskussion (pdf)
– Vem behöver fältförsök, Jan Rundqvist (pdf)
– Problem och möjligheter med dagens fältförsök, Kjell Gustavsson (pdf)
– Fältförsöksverksamhet Växtodling – Nu och i framtiden, Ingemar Gruvaeus (pdf)
– Metodik – utveckling – utvärdering – behov, Björn Andersson (pdf)

2005 Framtidens växtodling – stora möjligheter till lönsamhet?
– Jordbrukaren – framtidens oljeshejk! Pål Börjesson (pdf)

 

 

Comments are closed.