Medlem

Medlemskap i Sällskapet är öppet för enskilda personer, som stöder och vill arbeta för sällskapets syften.
Sällskapet kan utse hedersmedlemmar. Nya medlemmar anmäls vid årsmötet.

Som medlem får man rabatter på anmälningsavgifter till Nonnens Vänners arrangemang.

Medlemsavgift för två år är 300 kr. Inbetalas på Bg 212-6480.

Viktigt! Skriv in på inbetalningen att det gäller Medlemskap Nonnens Vänner. Ange namn, e-post och adress.

Comments are closed.