Inbjudan till årsmöte med Nonnens vänner

Årsmötet 2017                                                                                                                         Logo

Måndagen den 26 juni,  kl 18.00,  Mäjens Glass & Maräng,  Håle Stommen, Grästorp,

(http://www.majensglass.se).  070-516 0463

I samband med årsmötet bjuder föreningen på en Ägg & Bacon smörgås och det finns möjligheter till glass m.m…..

Vi får också en presentation avjordbruksverksamheten.

Anmälan till anders.jonsson@ri.se alt. 070- 558 87 00

Inför årsmötet

Under åren har verksamheten innefattat flera olika aktiviteter med inbjudna föredragshållare och gemensamma utflykter till intressanta platser. Under 2016 hade vi ett större seminarium tillsammans med SLU i samband med vårt 10-års jubileum.  Under hösten 2017 planerar vi besök hos bland annat Almnäs Bruk  MEN vi hoppas också på en livlig diskussion om kommande aktiviteter under årsmötet!

 Sällskapet tar upp medlemsavgift vart annat år och det är nu dags för medlemsavgiften 2017-2018. Avgiften är bara 300 kr för två år.  Medlemsavgift 300 kr på bg 212-6480 + namn, e-post och adress

Styrelsen hoppas att  Du vill vara medlem och hjälpa oss leva upp till ändamålsparagrafen. Anders J , Maud A, Karin H , Margareta S , Kjell G och Henrik S.

Ändamål Sällskapet Nonnens Vänner (Sällskapet) är en ideell förening med syfte att i Edward Nonnens anda främja utvecklingen av det svenska lantbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda. Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlings-området.


Dagordning årsmöte

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.