Vi välkomnar medlemmarna i Skaraborgs Lantbruksklubb

Vid årsmötet 2016 upptogs medlemmarna i tidigare Skaraborgs Lantbruksklubb som ny medlemmar i Nonnens vänner. Vi hälsar er välkomna och hoppas att ni ska uppskatta de aktiviteter vi kommer att ordna framöver.

idag finns många arrangörer av den typ av aktivitet som vi tidigare arrangerat ”Nonnen Smedjor”.
Under våren kommer vi därför pröva ett nytt upplägg för verksamheten med studieresor kring ett visst tema.
Programmet är inte klart ännu, men ämnen som varit uppe för diskussion är baljväxter från jord till bord och naturbetesmarker

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.