Årsmöte 2022

Onsdagen den 18 maj, kl 18.00, Smedjan, SLU, Skara  

————————————————————————————————-

Program

18.00  Satsning på Biogas och annan grön energi  i Götene

                  Kjell Gustafsson

            ScanOats – ett industriellt FoU-projekt med fokus på havre

                  Anders Jonsson

 

19.00  Årsmöte Nonnens Vänner  2022

  med fokus på framtida aktiviteter!

  Avslutning  med förtäring  

 

Dagordning årsmöte Nonnens Vänner

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet

2) Godkännande av kallelse och dagordning

3) Anmälan av nya medlemmar

4) Verksamhetsberättelse

5) Revisorernas berättelse

6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)

8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter

9) Val av två revisorer jämte ersättare

10) Val av valberedning

11) Verksamhetsplan och budget för kommande år

12) Medlemsavgift

13) Förslag ställda av styrelsen

14) Förslag från medlemmarna

15) Övriga frågor

Välkomna

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.