Intresserad av att fortsatt främja utvecklingen av jordbruket?

Behovet av att främja utvecklingen av det svenska lantbruket har inte minskat under Covid pandemin. Genom att utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället vill vi upp­märksamma enskilda insatser i Nonnens anda.

Inför att nu dra igång aktiviteter där vi kan mötas, lära nytt och diskutera jordbrukets utveckling undrar vi nu om Du är intresserad av att vara med att fortsatt utveckla Nonnens Vänner.

 

Vi har börjat planera några kommande aktiviteter, möten och studiebesök:

  • Kolinlagring i jord, skog och samhälle
  • Fossilfri energiförsörjning och vindkraft
  • CAP 2023 – vad händer och hur påverkar det bygden
  • Vad är – Conservation Agriculture och regenerativt jordbruk
  • Företagsbesök ibland med historiska miljöer

 

Så fort Covid släpper sitt grepp så kallar vi till årsmöte för att hitta ytterligare intressanta områden för kommande verksamhets.

Vi avser att även framgent ha SLU Campus Skara som en mötesplats. Boka in den 18 maj för årsmöte, inbjudan i april.

 

Medlemsavgift: För att nu fånga upp intresset för våra kommande aktiviteter ber vi nu Dig som är intresserad att inför årsmötet betala in medlemsavgift för 2022-2023. Avgiften är 100 kr:  bg 212-6480 

  ange: namn, e-post alt. adress

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.