Årsmöte 2021

 ”Är vår livsmedelsberedskap god? ”

Under de senaste åren har väder, pandemi och politiska aktiviteter hos många rest frågor om vår försörjningsförmåga och beredskap på livsmedelsområdet.

Till vårt ”virtuella” årsmöte har Nonnens Vänner  därför bjudit in:

 Therese Frisell, beredskapshandläggare på avdelning för krisberedskap och     

                           civilt försvar, Livsmedelsverket.

Therese kommer att ge en orientering om vad som är på gång när det gäller livsmedelsberedskap på nationell nivå, definiera begreppet försörjnings-förmåga och diskutera hur man skall tänka som lantbrukare utifrån denna information.

                              Årsmötet sker över ZOOM och en länk skickas

                                      den 16 maj till dem som anmält sig!

 

Tisdagen den 18 maj, kl 18.00, på ZOOM-länk  

————————————————————————————————-

Program

18.00 Välkommen till Nonnens Vänners Årsmöte

 

                      Är vår livsmedelsberedskap god?

Therese Frisell, Beredskapshandläggare, Livsdelsverket

 

19.00  Årsmöte Nonnens Vänner  2021

 

            Avslutning

——————————————————————————————————-

Anmälan till:  anderz.jonsson@telia.com /0705588700;

kjelligottorp@telia.com /0706240036

Henrik.Stadig@hushallningssallskapet.se / 0708767649

Årsmötet sker över ZOOM och en länk skickas den 16 maj till dem som anmält sig!

 

Dagordning årsmöte Nonnens Vänner 

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet

2) Godkännande av kallelse och dagordning

3) Anmälan av nya medlemmar

4) Verksamhetsberättelse

5) Revisorernas berättelse

6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)

8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter

9) Val av två revisorer jämte ersättare

10) Val av valberedning

11) Verksamhetsplan och budget för kommande år

12) Medlemsavgift

13) Förslag ställda av styrelsen

14) Förslag från medlemmarna

15) Övriga frågor

Välkomna

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.