Välkommen till

”Koll på kolet – en nyckel till det svenska jordbrukets hållbarhet och klimatnytta”

Diskussion kring hur vi skall minska våra koldioxidutsläpp och andra klimatpåverkande gasers pågår ju intensivt i samhället.  Vårt lantbruks roll i detta ”klimat-effekt-pussel” kan ibland verka förvirrande ömsom positivt och ibland negativt!

För att reda lite i detta har vi tillsammans med Agronomklubben bjudit in Lennart Wikström som ingår i KSLA:s klimatgrupp:  Klimat och jordbruk och är ordförande i KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta.

Till vardags är Lennart publicist och chefredaktör för Lantbrukets Affärer.

 

Tisdagen den 1 november 2022, kl 17.00, Smedjan, SLU, Skara  

————————————————————————————————-

Program

17.00  Välkomna

           ”Koll på kolet – en nyckel till det svenska jordbrukets hållbarhet”

              och klimatnytta”. Agronom Lennart Wikström

  18.00  Diskussion och måltid

 

Anmäla senast den 30 oktober till:          Karin Hante  ( karin.hante@lansstyrelsen.se )

Kjell Gustafsson (kjelligottorp@telia.com )

Anders Jonsson   (anders.jonsson@slu.se )

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.