Kallelse till Årsmöte 2016

 


Torsdagen 2 juni,  
kl. 17.00  på Degeberg, Rackeby. Lidköping

I samband med årsmötet presenteras dagens verksamhet på Degeberg där Nonnen startade sin lantbruksutbildning och tillsammans letar vi efter spår av Edward Nonnen!

Välkomna!

Dagordning

1) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
2) Godkännande av kallelse och dagordning
3) Anmälan av nya medlemmar
4) Verksamhetsberättelse
5) Revisorernas berättelse
6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7) Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
8) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
9) Val av två revisorer jämte ersättare
10) Val av valberedning
11) Verksamhetsplan och budget för kommande år
12) Medlemsavgift
13) Förslag ställda av styrelsen
14) Förslag från medlemmarna
15) Övriga frågor

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsmöte 2014

Måndagen den 22 maj.

Vi samlas 17.00 på Lundsbrunns golfrestaurang.
I samband med årsmötet blir det presentation av och rundvandring på Mariedals Gård, där vi får se både jordbruket som drivs som ett driftsbolag och slottet.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Välkommen till vårens framtidssmedjor

23 april ”Nya Landsbygdsprogrammet – vad betyder det för oss i länet?”

Den 23 april kommer Åsa Jellinek till framtidssmedjan. Åsa är projektledare för Länsstyrelsen Västra Götalands arbete med det nya landsbygdprogrammet och arbetar bland annat med att ta fram en handlingsplan för länet. Vilka möjligheter och utmaningar finns det på landsbygden i Västra Götaland och hur kan det nya landsbygdsprogrammet skapa största möjliga nytta i vårt län?

6 maj ”Framtidens företagsform i Lantbruket- möjliga utvecklingsvägar”

Professor Hans Andersson från SLU i Uppsala talar om nya vägar att driva lantbruksföretag t ex alternativa samarbetsformer som kan underlätta för den som ska starta en verksamhet.

Seminarierna är kostnadsfria, men vi vill gärna ha en anmälan för att veta hur många som kommer.

Plats: Smedjan Skara
Tid: 16.00
Anmälan till: maud.albrektson@gmail.com

Som vanligt avslutar vi med något att äta för de som önskar fortsätta diskussionen

Framtidssmedjan är ett samarrangemang mellan Nonnens Vänner, Agroväst/Energigården, Skaraborgs Lantbruksklubb och SLU Skara.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årets sista ”Framtidssmedja” 2013

När Tisdag 10 december 16.00
Var: Smedjan SLU
Hur: Ingen avgift, men självkostnad för den efterföljande måltiden. Anmäl dig här

Program
” Det globala jordbrukets utmaningar och biovetenskapens möjligheter” Ivar Virgin, PhD, Stockholm Environment Institute (SEI)

Ivar Virgin är författare till rapporten ”På väg mot 9 miljarder” som publicerades i april. Rapporten handlar om hur GM grödor kan minska jordbrukets miljöpåverkan. Fram till 2050 kommer världen behöva producera nästan dubbelt så mycket foder och mat på samma jordbruksareal som idag. Modern genteknik- med grödor som använder vatten, näring, energi och jordbruksmark mer effektivt än idag- är en av nycklarna.

Ivar Virgin är doktor i biokemi och forskare på SEI. Han arbetar med globala bioresursfrågor samt hur länder huvudsakligen i Afrika, ska kunna få tillgång till modern biovetenskap. Han driver även ett lantbruk i Västergötland.

Som vanligt avslutar vi med något att äta för de som önskar fortsätta diskussionen

Framtidssmedjan är ett samarrangemang mellan Nonnens Vänner, Agroväst/Energigården, Skaraborgs Lantbruksklubb och SLU Skara.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

After work- Framtidssmedjan hösten 2013

Nu är programmet klart. Tid och plats vid alla tillfällen 16.00 Smedjan, SLU i Skara.
Ingen avgift, men en självkostnad tas ut för den efterföljande måltiden. Anmälan via www.agrovast.se

Torsdag 31 oktober
”Dagsläget för utvecklingen av SLU i Skara” Margareta Stigsson platschef SLU Skara

Tisdag 19 november
”Terra Preta-  den svarta jorden i Amazonas, senaste nytt från höstens undersökning….” Mats Söderström, forskare SLU Skara

Tisdag 10 december
” Det globala jordbrukets utmaningar och biovetenskapens möjligheter” Ivar Virgin, PhD, Stockholm Environment Institute (SEI)

Framtidssmedjan är ett samarrangemang mellan Nonnens Vänner, Agroväst/Energigården, Skaraborgs Lantbruksklubb och SLU Skara.

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för After work- Framtidssmedjan hösten 2013

Årsmöte 2013 på Hellekis Säteri

Vi träffas 18.00 onsdagen den 16 oktober på Hellekis Säteri Kinnekulle.

Wilhelm Klingspor berättar om gården och familjen Klingspors aktiviteter inom jordbruk, industri och turism på Kinnekulle.
Efter mötet äter vi en enklare måltid.
Matig soppa, bröd, bordsvatten (öl eller vin kan fås mot tillägg), kaffe och (100 kr)

Anmälan via denna länk http://www.agrovast.se/?p=30556

Continue reading

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2013 på Hellekis Säteri

Årsmötet 2012

Besök på Heljesgården 22 maj 2012

Heljesgården i Bolum är en gård där man kan resa resa tillbaka i tiden. Här fick vi uppleva jord-och skogsbruket som det såg ut vid 1900-talets början. Gården ägs av Västergötlands museum. Våra värdar för dagen var Ylva Nilsson och Ann-Katrin Wahss från museet.

 

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2012

Nonnen- och Hernkvistdagen

Senaste aktivitet i Nonnens vänner var ett samarrangemang med Veterinärförbundet och Hernkvist…, ett seminarium om mögeltoxiner. Vid mötet belystes hela kedjan från fältet till djur och människor som ska konsumera spannmålen. Föreläsare var Sven Häggblom, SVA, …………

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nonnen- och Hernkvistdagen