Årsmöte 2013 på Hellekis Säteri

Vi träffas 18.00 onsdagen den 16 oktober på Hellekis Säteri Kinnekulle.

Wilhelm Klingspor berättar om gården och familjen Klingspors aktiviteter inom jordbruk, industri och turism på Kinnekulle.
Efter mötet äter vi en enklare måltid.
Matig soppa, bröd, bordsvatten (öl eller vin kan fås mot tillägg), kaffe och (100 kr)

Anmälan via denna länk http://www.agrovast.se/?p=30556

Följande ärenden tas upp för beslut vid föreningens årsmöte

 1. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid årsmötet
 2. Godkännande av kallelse och dagordning
 3. Anmälan av nya medlemmar
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av styrelseledamöter (hälften av styrelsens medlemmar väljs varje år)
 8. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
 9. Val av två revisorer jämte ersättare
 10. Val av valberedning
 11. Verksamhetsplan och budget för kommande år
 12. Medlemsavgift
 13. Förslag ställda av styrelsen
 14. Förslag från medlemmarna
 15. Övriga frågor
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.